Hvad er Fysioterapi

Fysioterapi er et selvstændigt teoretisk og praktisk sundhedsfag. Fysioterapiens fokus er mennesket i bevægelse, bevægelse som problem og bevægelse som mulighed og virkemiddel.Det videnskabelige grundlag for fysioterapi er sundhedsvidenskab, naturvidenskab, bevægelsesvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

“Fysioterapeuten undersøger f.eks. hvor anspændte patientens muskler er, om der er fri bevægelse i leddene, hvordan patienten går, står og sidder, hvordan patienten trækker vejret, om nervesystemet fungerer som det skal, og om konditionen er i orden.
Vurdering af undersøgelsens resultater og drøftelse med patienten af, hvad det fælles mål for behandlingen skal være.”

Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle sygdomme eller lidelser i kroppen. Fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen, vi bruger, når vi bevæger os, det vil sige muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen.De metoder, fysioterapeuter bruger i forebyggelse og behandling, bygger på, at der er sammenhæng mellem menneskets krop og sanser, psyke og livsbetingelser. Denne sammenhæng er vigtig i udviklingen fra barn til voksen, men den har også indflydelse på, hvordan vi som voksne bruger kroppen.

I ethvert fysioterapeutisk arbejde indgår elementer af både forebyggelse og behandling. Viden om disse to sammenhængende sider af sundhed og sygdom er essentiel i fysioterapi. I behandlingen af et menneske, der f.eks. har smerter, vil fysioterapeuten søge at fjerne smerterne, men også gøre patienten bevidst om det, der kan have fremkaldt smerterne og rådgive om, hvordan de kan forebygges.

Vigtigst af alt er at man bestræber sig på at finde årsagen til problemet i kroppen.