Fysio Resultat

Optimal funktion og bevægelsesglæde er centrale mål. Fysioterapi fremmer bevægelseslæring og bevægelsesudvikling, bibringer det enkelte menneske en forståelse for egne bevægelsesressourcer, hindrer funktionsnedsættelse og sigter mod at undgå blivende handicap. Med denne specifikke indgangsvinkel deltager fysioterapeuter i det tværfaglige team omkring patienter og andre brugere af fysioterapi.